top of page

Historie

Přesné datum založení pivovaru v Plasích není znám.

Jeho historie je však spjata s historií zdejšího

cisterciáckého kláštera, který byl založen roku 1144.

První písemná zmínka je z roku 1599, kdy si tehdejší opat Adam Wild stěžuje,

že „lidé moji žádných piv neberou“.

 

V roce 1744 se převor plaského kláštera Benedikt Scheppl zmiňuje ve svém díle

Lapis sepulchralis v části De abbatibus monasterii Plassensis i mimo jiné o pivovaru, sladovně, mlýnu a drtírně krup na dolní hranici kláštera. 

9. listopadu 1785 klášter zrušen a tak pivovar spolu s ním přechází pod správu Náboženského fondu.

 

 

V roce 1826 kupuje pivovar i s celým plaským panstvím

Klemens Wenzel Nepomuk Lothar kníže z Metternich-Winneburgu

za 1.100.050 zlatých. Kapacita pivovaru však již nepostačovala poptávce a tak byl na základě projektu stavitele Nováka z Prahy postaven v zadní části konventu nový moderní pivovar, který byl 10. ledna 1870 vysvěcen a následně již 12. ledna 1870 se vařila první várka.

V roce 1890 byly zřízeny ležácké sklepy pod konventem a u kostela. 27. srpna 1894 v přibližně 15:30 hodin vznikl od požahování sudů požár, který byl zdoláván celý následující týden a za oběť mu padly střechy a krovy konventu. Avšak v již následujícím roce byly provedeny nezbytné opravy.

V roce 1898 byla provedena rozsáhlá přestavba budov včetně kompletní výměny vnitřního vybavení, v roce 1900 pak byla dobudována nová sladovna.

V 30. letech 20. století vyrábí pivovar 10° výčepní pivo, 12° světlý ležák a

14° exportní pivo Republikán.

 

 

V roce 1946 Zámecký pivovar Plasy, firma Metternich-Winneburg, přechází pod národní správu a následně v roce 1949 pod Západočeské pivovary, n.p.

V roce 1966 byl poslední výstav piva a následujícího roku ukončila činnost i sladovna.

Pivovar tak byl k 31. prosinci 1967 zrušen.

Následně využívalo po přestavbě prostory spotřební družstvo Jednota v Plasích jako sodovkárnu, sklady a kanceláře.

Krátkou dobu se zde stáčelo i pivo Gambrinus dovážené z Plzně cisternami.

Novodobá historie vaření piva v Plasích začíná v roce 2008 kdy objekt bývalého pivovaru přechází pod Národní technické muzeum a vzniká projekt památkové obnovy objektů s následným využitím historických objektů. Tím se otevřela možnost vrátit do části prostorů bývalého pivovaru opět výrobu piva.

V roce 2012 vzniká společnost Knížecí pivovar Plasy s.r.o., jejíž snahou je i přes nemalé úřední komplikace rozběhnout v zrekonstruovaných historických prostorách původní spilky a ležáckého sklepa výrobu.

V červenci roku 2015 je uvařena 1. várka a 15. srpna 2015 otevřen pivovar veřejnosti včetně stylového šenku s restaurací.

 

Historické názvy pivovaru

Do roku 1900

Knížecí Metternichovský pivovar

Do roku 1909

Pavla knížete z Metternich-Winneburgu zámecký pivovar v Plasech

lahve s nápisem "Zámecký pivovar Plasy

Do roku 1918

Klementa knížete z Metternich-Winneburgu zámecký pivovar v Plasech

lahve s nápisem "Knížecí zámecký pivovar v Plasech"

Do roku 1939

Metternich-Winneburský zápecký pivovar v Plasech

lahve, tácky a etikety na lahve s nápisem "Zámecký pivovar Plasy"

Do roku 1945

Knížete Metternich-Winneburga zámecký pivovar

Do roku 1949

Metternich-Winneburrgský zámecký pivovar, národní správa

Do roku 1951 

Státní pivovar Plasy

Do roku 1967

Západočeské pivovary, n.p, pivovar Plasy

 

Od roku 2012

Knížecí pivovar Plasy 

první várka po dlouhé a náročné rekonstrukci za pomoci NTM Praha v roce 2015

Knížecí pivovar Plasy je minipivovar nacházející se v části prostorů bývalého pivovaru v areálu kláštera v Plasích.
Byl znovuotevřen v roce 2015, čímž tak navázal na několika set let starou pivovarnickou a sladovnickou tradici na severním Plzeňsku.

První historicky doložené zmínky o místním pivovaru jsou již z roku 1550.
Předpokládá se ale, že zde pivo vařili mniši už v roce 1144 a to nedlouho po založení cisterciáckého kláštera.

bottom of page